U heeft waterschade?

Bij een waterschade is het van belang dat u de oorzaak van de schade achterhaald. Afhankelijk van de oorzaak kan de polisdekking worden beoordeeld.

Wat moet ik doen?

  • Watertoevoer afsluiten (hoofdkraan)
  • Kostbare goederen in veiligheid brengen

Direct doen!
Beoordeel wat de oorzaak van de waterschade zou kunnen zijn. Verwacht u dat er een waterleiding gesprongen is, sluit dan direct de hoofdkraan van de watertoevoer af. Is er een andere oorzaak probeer dan maatregelen te treffen die de gevolgschade kunnen beperken. Bijvoorbeeld; Plaats kostbare spullen hoger, zodat ze niet (langer) in het water komen te liggen; Plaats emmers om het water op te vangen. Let hierbij telkens op dat u of een ander geen gevaar loopt.

Leiding detectie
Indien u de oorzaak van de lekkage niet kunt vinden, zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van lekdetectiebedrijven. Deze lekdetectiebedrijven beschikken over apparatuur waarmee de oorzaak en plek van de waterschade zonder hak en breekwerk kunnen worden opgespoord.

Let op!

Laat door uw loodgieter geen hak en breekwerkzaamheden verrichten voordat u toestemming van uw verzekeraar heeft verkregen. Gezien de mogelijkheid van lekdetectie kan uw verzekeraar besluiten daarvan gebruik te maken. Hierbij blijven de reparatiekosten laag. Hogere en extra gemaakte kosten worden dan vaak niet vergoed.

Expert
Uw verzekeraar zal bij een grote waterschade een schade-expert inschakelen om de oorzaak en hoogte van de schade vast te stellen. In veel gevallen zal de expert dat prima doen. Maar, de expert vertegenwoordigt wel de belangen van zijn opdrachtgever: uw verzekeringsmaatschappij. Schadehulp zal daarom samen met u beoordelen of een het inschakelen van een contra-expert, noodzakelijk is.

Schadeformulier
Via het schadeformulier meldt u formeel de schade bij uw verzekeraar aan. Ook bij het inschakelen van een schade-expert door uw verzekeraar is het noodzakelijk dat u een schadeformulier invult. Op het formulier staan uw persoonlijke gegevens. Vul bij een kleine waterschade zo volledig mogelijk de oorzaak (toedracht) van de schade in. Bij een grote schade waarbij een expert word ingeschakeld kunt u volstaan met het woord waterschade.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Wij verzoeken u de waterschade op de eerst komende werkdag te melden. Wij zullen dan de schade met u afstemmen en indien noodzakelijk uw verzekeraar verzoeken een schade-expert in te schakelen. Afhankelijk van de omvang van de schade zullen wij samen met u beoordelen of contra-expertise noodzakelijk is.

Waterschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote schade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw waterschade.

Schadehulp Expertisediensten BV verzorgt voor particulieren en ondernemingen contra-expertisediensten en helpt u om de schade zo snel mogelijk af te handelen zonder dat u er aan te kort komt. Menselijk, vakkundig en zonder valkuilen.

Bij het afsluiten van de polis zijn afspraken gemaakt waarop u recht heeft en waarvoor u premie heeft betaald. Contra-expertise is zo’n recht. Klik hier om uw contra-expertise aan te melden.

Ga naar...

Schadeformulier waterschade
Politieaangifte