U heeft stormschade?

Storm is een zeer harde wind en wordt in de polis gedefinieerd als wind met een kracht van 7 op de schaal van Beaufort, oftewel circa 50 kilometer per uur, 14 meter per seconde.

Wat moet ik doen?

  • Mens en dier in veiligheid brengen
  • Indien noodzakelijk hulpdiensten inschakelen 112
  • Op een veilige plek wachten tot de storm is gaan liggen

Direct doen!
Red indien noodzakelijk mens en dier. Sluit ramen en deuren tot de storm is overgewaaid. Inventariseer nadien de schade en neem noodzakelijke maatregelen om instorting van gebouwen te voorkomen. Zorg ervoor dat u of een ander hierbij geen gevaar loopt.

Bel bij een ernstige stormschade de hulpdiensten op 112. Brandweer en politie zullen u helpen de noodzakelijke noodmaatregelen te treffen.

Storm
De polisvoorwaarden bepalen doorgaans dat er sprake is van storm bij een gemeten windsnelheid van meer dan 14 meter per seconde (ongeveer windkracht 7). Schade door minder harde wind valt daarom vaak niet onder de dekking van de polis. Bij twijfel zal uw verzekeraar bij het KNMI navragen of het in uw woonplaats op de schadedatum inderdaad stormde. Het is dus erg van belang dat u bij het melden van uw schade altijd de juiste schadedatum doorgeeft.

Expert
Uw verzekeraar zal bij een grote schade een schade-expert inschakelen om de hoogte van de schade vast te stellen. In veel gevallen zal de expert dat prima doen. Maar, de expert vertegenwoordigt wel de belangen van zijn opdrachtgever, uw verzekeringsmaatschappij. Schadehulp zal daarom samen met u beoordelen of een het inschakelen van een contra-expert noodzakelijk is.

Schadeformulier
Via het schadeformulier meldt u formeel de schade bij uw verzekeraar aan. Ook bij het inschakelen van een schade-expert door uw verzekeraar is het noodzakelijk dat u een schadeformulier invult. Op het formulier staan uw persoonlijke gegevens. Vul bij een kleine stormschade zo volledig mogelijk de oorzaak (toedracht) van de schade in. Bij een grote schade waarbij een expert wordt ingeschakeld kunt u volstaan met het woord stormschade.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Wij verzoeken u de stormschade uiterlijk op de eerst komende werkdag te melden. Wij zullen dan de schade met u afstemmen en indien noodzakelijk uw verzekeraar verzoeken een schade-expert in te schakelen. Afhankelijk van de omvang van de schade zullen wij samen met u beoordelen of contra-expertise noodzakelijk is.

Stormschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote schade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw stormschade.

Schadehulp Expertisediensten BV verzorgt voor particulieren en ondernemingen contra-expertisediensten en helpt u om de schade zo snel mogelijk af te handelen zonder dat u er aan te kort komt. Menselijk, vakkundig en zonder valkuilen.

Bij het afsluiten van de polis zijn afspraken gemaakt waarop u recht heeft en waarvoor u premie heeft betaald. Contra-expertise is zo’n recht. Klik hier om uw contra-expertise aan te melden.

Ga naar...

Schadeformulier stormschade
Politieaangifte