Kosten

De kosten van Schadehulp Expertisediensten bv worden in beginsel door uw verzekeringsmaatschappij betaald. Uw verzekeringsmaatschappij vergoedt dus én ons salaris én de eventueel gemaakte kosten.

In de polisvoorwaarden is bepaald dat een contra-expert maximaal van uw verzekeraar een vergoeding ontvangt die gelijk is aan de vergoeding die de verzekeraar betaald aan de eerste, door de verzekeraar ingeschakelde, expert.

Schadehulp Expertisediensten afdeling contra-expertise garandeert particulieren dat zij voor onze werkzaamheden nooit een aanvullende nota ontvangt als blijkt dat onze factuur maar gedeeltelijk door uw verzekeraar wordt betaald. Dat is ons ondernemersrisico en uw garantie! Bij bedrijfsmatige risico’s stemmen wij vooraf ons tarief en eventueel maximaal doorbelaste kosten schriftelijk af.

Bij SOS Schadehulp worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Voordat een dergelijke schade in behandeling wordt genomen zal Schadehulp Expertisediensten de kosten vooraf met u schriftelijk afstemmen en na uw goedkeuring schriftelijk aan u bevestigen.