U heeft inbraakschade?

Goed hang en sluitwerk kan een inbraak mogelijk voorkomen, maar biedt zeker geen garantie. Is er bij u ingebroken en/of braakschade ontstaan aan de buitenkant van uw woning? Informeer dan Schadehulp.

Wat moet ik doen?

  • Overal afblijven
  • Politie bellen 0900-8844

Direct doen!
Blijf met de handen van alle spullen af en bel de politie op het algemene telefoonnummer 0900 – 88 44. De politie zal indien mogelijk sporen veilig stellen en een onderzoek instellen naar de verdachte(n) van de inbraak. Nadat de politie is geweest kunt u beginnen met het opruimen van de spullen.

Noodmaatregelen
- Als bank en/of giropassen, betaalkaarten of creditcards zijn gestolen laat deze dan zo snel mogelijk blokkeren.

  • Vertel uw pincode nooit aan iemand. Uw bank en de politie zullen u nooit vragen naar de pincode. Om een bankpas te blokkeren zijn deze gegevens niet nodig.
  • Tref tijdelijke noodmaatregelen om direct een nieuwe inbraak te voorkomen.

Schademelden
Wij verzoeken u de inbraakschade op de eerst komende werkdag te melden. Woont u in een huurwoning, meldt dan ook de schade aan uw verhuurder. U dient altijd bij de politie aangifte te doen.

Lijst gestolen goederen
Maak een lijst waarop alle gestolen goederen staan vermeld. Schrijf per gestolen goed de aankoopdatum (jaar) en de nieuwwaarde op. Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u de goederen in uw bezit had. Aankoopnota’s, bankafschriften, maar ook foto’s kunnen dit bewijs leveren. U ontvangt van de politie een proces verbaal waarop alle gestolen spullen staan vermeld. Deze lijst moet overeenkomen met uw lijst van gestolen goederen. Blijkt later dat er meer spullen zijn gestolen dan op de aangifte staan, dan dient u opnieuw (aanvullend) aangifte te doen.

Expert
Uw verzekeraar zal bij een grote schade een schade-expert inschakelen om de hoogte van de schade vast te stellen. In veel gevallen doet de expert dat prima doen. Maar, de expert vertegenwoordigt wel de belangen van zijn opdrachtgever, uw verzekeringsmaatschappij. Schadehulp zal daarom samen met u beoordelen of een het inschakelen van een contra-expert noodzakelijk is.

Schadeformulier
Via het schadeformulier meldt u formeel de schade bij uw verzekeraar aan. Ook bij het inschakelen van een schade-expert door uw verzekeraar is het noodzakelijk dat u een schadeformulier invult. Op het formulier staan uw persoonlijke gegevens. Vul bij een kleine inbraakschade zo volledig mogelijke de oorzaak (toedracht) van de schade in. Bij een grote schade waarbij een expert wordt ingeschakeld kunt u volstaan met het woord inbraakschade. Het proces verbaal dient samen met het schadeformulier bij uw verzekeraar te worden ingeleverd.

Schadehulp
Schadehulp zal u gedurende de gehele afwikkeling van de schade bijstaan en begeleiden zodat de schade soepel en snel kan worden afgewikkeld. Wij verzoeken u de inbraakschade op de eerst komende werkdag te melden. Wij zullen dan de schade met u afstemmen en indien noodzakelijk uw verzekeraar verzoeken een schade-expert in te schakelen. Afhankelijk van de omvang van de schade zullen wij samen met u beoordelen of contra-expertise noodzakelijk is.

Inbraakschade melden

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- Schadehulp optreedt als uw schadebehandelaar
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene en betalingsvoorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote schade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Schadehulp helpt u met de afwikkeling van uw inbraakschade.

Schadehulp Expertisediensten BV verzorgt voor particulieren en ondernemingen contra-expertisediensten en helpt u om de schade zo snel mogelijk af te handelen zonder dat u er aan te kort komt. Menselijk, vakkundig en zonder valkuilen.

Bij het afsluiten van de polis zijn afspraken gemaakt waarop u recht heeft en waarvoor u premie heeft betaald. Contra-expertise is zo’n recht. Klik hier om uw contra-expertise aan te melden.

Ga naar...

Schadeformulier inbraak
Politieaangifte