U heeft brandschade?

Na een brandschade komen er veel vragen op u af. Waar verblijf ik de komende tijd? Hoe gaat het met mijn dierbare spullen? Naast de begeleiding en de afwikkeling van de schade helpt Schadehulp Expertisediensten u ook met het antwoord op deze vragen.

Heeft u vragen of wilt u direct geholpen worden, bel dan 24 uur per dag met Schadehulp Expertisediensten bv. Indien noodzakelijk komen wij direct ter plekke.

Salvage-coördinator
Bij een grote brand schakelt de brandweercommandant een salvage-coördinator in. Deze salvage-coördinator (schade-expert) zal in overleg met u direct schadebeperkende maatregelen treffen, bijvoorbeeld het inschakelen van een reconditioneringsbedrijf. Tevens informeert hij via de verzekeraarshulpdienst de betrokken verzekeraars. Ook zal de coördinator u helpen met noodmaatregelen zoals bijvoorbeeld het tijdelijk verblijf elders.

Schade-Expert
Bij een brandschade zal uw verzekeraar een schade-expert inschakelen om de hoogte van de schade vast te stellen. De expert van uw verzekeringsmaatschappij heeft de taak om de door u geleden schade vast te stellen en af te handelen. Maar, hoe goed dat ook wordt gedaan, deze expert vertegenwoordigt de belangen van zijn opdrachtgever; de verzekeringsmaatschappij. Ze zijn ervaren met het schaderegelingsproces en kennen de polisvoorwaarden veelal beter dan u. Daarnaast is voor een leek op dit vakgebied de beoordeling van de expert vaak moeilijk te controleren en lastig om aan te vechten.

Blijf ervan bewust dat gedurende de schaderegeling de expert van uw verzekeraar steeds weer de belangen van zijn opdrachtgever zal dienen. Schadehulp Expertisediensten bv zal gedurende de schaderegeling uitsluitend uw belangen vertegenwoordigen.

Contra-expertise brandschade aanvragen

Naam en adres Naam en voorletters:
Adres en huisnummer:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Uw tussenpersoon Wordt deze schade gemeld via uw assurantietussenpersoon?
Nee
Ja

Omschrijving gebeurtenis

Bijlagen toevoegen Voeg eventueel een schadeformulier, foto's of andere bijlagen toe...


U kunt alleen JPG, PDF, GIF of PNG bestanden uploaden en deze mogen maximaal 1MB groot zijn!

Bevestiging Met het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat:
- U de vragen naar waarheid heeft beantwoord
- De algemene voorwaarden van Schadehulp van toepassing zijn

Anti-spamcontrole CAPTCHA code

Herhaal code:


Verstuur het formulier

De afwikkeling van uw schade is stap voor stap en volledig transparant te volgen.

Klik hier voor de werkwijze van Mijn Schadehulp

Bent u het niet eens met het schadebedrag dat is vastgesteld door de expert van uw verzekeraar of heeft u te maken met een grote brandschade waarbij u ondersteund wilt worden? Neem dan contact met ons op.

Ga naar...

Schadehulp Expertisediensten, afdeling Bouw
Schadehulp.nl
Informatiebrochures